SOULMATE COFFEE MOBİL UYGULAMA PROGRAMI
KULLANIM KOŞULLARI VE SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme, CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye (“ Soulmate Coffee”) ait işbu Soulmate Coffee  Mobil Uygulama Programı (“Program”), Soulmate Coffee Türkiye Dijital Kahve Platformu sahibi üyelerine Soulmate Coffee e mobil uygulaması üzerinden dijital kahve satın almak ve yüklemek suretiyle T.C. sınırları içerisindeki Soulmate Coffee   mağazalarında alışveriş imkanı sunmak ve/veya her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, promosyon kahve kazanma / harcama, indirim çekine hak kazanma ve indirim imkanları gibi Soulmate Coffee tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar (“Avantaj(lar)”) sağlamak amacıyla oluşturulmuş, dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir.
Taraflarca bu sözleşmenin hukuken bağlayıcı olduğu iradesiyle bu sözleşme kabul edilmiş ve onaylanmıştır kabul edilecektir. Üye olmadan veya üye olmadan dikkatlice okuyunuz ve istemediğiniz hükümler olmadığından emin olunuz. Programa üye olmakla ve Soulmate Coffee Mobil Uygulamasını kullanmakla aşağıdaki genel şartları kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.
TANIMLAR:
CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.: Soulmate Coffee   adı altında bulunan ve halihazırda hizmet veren tüm şubeleri ifade eder.
Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet PC ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Soulmate Coffee Mobil Uygulama isimli mobil aplikasyonu ifade eder. Şu kadar ki, sanal kartı içerir mobil uygulamanın/yazılımın lisansı CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından Üye’ye sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde verilmiştir.
Program İşbirlikçileri: PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (“Pay Tr”) dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere  program kapsamında birlikte çalıştığı ve çalışacağı her türlü hizmet sağlayıcı firmalar, bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve sair grup şirketleri ile bunların çalışanlarını ifade eder.
Kredi Kartı Verileri: Üye’nin Pay Tr’ye yüklediği hamil banka kredi kartlarına ait verileri ifade eder.
Pay Tr Ödeme: Program İşbirlikçilerinden Pay Tr’nin sunduğu veya Pay Tr logolu üye iş yerlerinde ödeme sayfasından kart bilgilerini sisteme tanımlanması ile kullanıcıların ödeme yapmalarına imkan sağlayan sistemi ifade etmektedir. Şu kadar ki bu sözleşme dahilinde Pay Tr, Uygulama içerisine yerleştirilen Pay Tr sayfasına kullanıcılarının kredi kartlarını tanımlatarak, kendi bankalarının kredi kartlarından Soul Cüzdanlarına bakiye yüklemelerini sağlayan sistemi ifade eder.
Soulmate Coffee Platformu: Üye’nin Soulmate Coffee tarafından belirlenecek Soulmate Coffee mağazalarında, mobil uygulama üzerinden satın aldıkları kahveleri harcamaları, her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, promosyon kahve kazanma/ harcama, indirim ve indirim imkanlarına ulaşması amacını ifade eder.
Temassız Sipariş : Üye’nin kullanmakta olduğu Soulmate Coffee Mobil Uygulamasın üzerinden Soulmate Coffee tarafından belirlenen tüm Soulmate Coffee mağazalarında kullanılabilen online kahve siparişlerini ifade etmektedir.
Soul Cüzdan: Üye’nin kullanmakta olduğu Soulmate Coffee Mobil Uygulamasın üzerinden Soulmate Coffee tarafından belirlenecek Soulmate Coffee mağazalarında kullanılabilen bakiyeyi ifade eder.
Promosyonlar: Üye’nin kullanmakta olduğu Soulmate Coffee Mobil Uygulamasın üzerinden Soulmate Coffee  tarafından belirlenen tüm Soulmate Coffee mağazalarında kullanılabilen her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye kahve kazanma/ harcama ve indirim imkanlarına ulaşması amacı ile Soulmate Coffee hesaplarına bağlı olarak çalışan, Üye’nin kişisel cihazına (cep telefonu, tablet vb.) yüklenen Uygulama kapsamında oluşturulan kurumsal promosyon ödemeli kart anlamına gelmektedir.
Üye: Kişisel bilgileri Mobil Uygulama’daki alanlarda Üye tarafından belirtilen Soulmate Coffee  Programı’na Üyelik kaydı esnasında ”Kullanıcı Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum”’ yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ile Soulmate Coffee Mobil uygulama ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya mobil uygulama kullanıcısı olan gerçek kişidir.
Üyelik Bilgileri: Üye’nin ad-soyad, cep telefonu, e-mail, güvenlik sorusu, doğum tarihi, cinsiyet verilerini de içerebilecek her türlü kişisel bilgilerdir.
GENEL ŞARTLAR:
 1. Üye, Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.
 1. Soulmate Coffee Mobil Uygulama’nın mülkiyeti, CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aittir. Uygulama ile ilgili tüm hizmetler, CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilen Program işbirlikçileri tarafından sağlanmaktadır.
 1. Soulmate Coffee Mobil Uygulamasının kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması ve SMS ile doğrulama yapılması gerekmektedir.
 1. Soul Cüzdan’ın, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için Soul Cüzdan’a para yüklemesi yapması gerekmektedir. Soul Cüzdan’a para yükleme, Üye tarafından Uygulama üzerinden Orion Pos Sistemleri Ltd. Şti. Sanal POS aracılığı ile kredi kartı ve banka kartları kullanılarak veya Soulmate Coffee mağazalarında bulunan POS cihazları aracılığı ile yapılabilmektedir. Kart’a tekrar para yüklemesi yapabilmek ve/veya eğer varsa alışverişlerde kazanılan avantajları kullanabilmek için ise, işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması ve Kart bilgilerinin (16 haneli Kart nosu ve 3 haneli güvenlik kodu) belirtilen şekilde kaydedilmesi gereklidir.
 1. Soulmate Coffee Mobil Uygulama kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, program üzerinden başka bir üyeye devredilemez ve hiçbir surette nakde çevrilemez.
 1. Üye, Uygulama’nın yüklü olduğu cihazın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu Soulmate Coffee ’ye gecikmeksizin (+90 232 472 0070) numaralı iletişim hattı üzerinden mesai saatleri içerisinde bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Soulmate Coffee Mobil Uygulaması işbirlikçileri tarafından pasif konuma getirecektir.
 1. Soulmate Coffee Mobil Uygulama Üyeliğinin iptali halinde varsa eşleşen Promosyonlar’da iptal olacaktır. Pasife alınan üyeliğin Avantajların yeni hesaba yüklenebilmesi için, Üye’nin destek@soulmate.com.tr adresinden pasif üyeliğin yeni üyeliğe aktarması talebini yinelemesi gerekmektedir. Aktarım yapılmaması halinde Soulmate Coffee’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
SATIN ALMA, PROMOSYONLAR VE ÜYELİĞE İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Soulmate Coffee Mobil Uygulaması üzerinden alınan kahveler ve Soul Cüzdan’da birikmiş bakiye, bir başka ürün ile değiştirilemez ve hiçbir surette nakit para iadesi yapılamaz.
 1. Üye, Soulmate Coffee Mobil Uygulamanın yüklenmesi ve aktive edilmesini takiben yapılacak ilk alışverişte Avantajlar kazanmaya başlayacaktır. Avantajların kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması gerekmektedir.
 1. Uygulamanın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve süresi Soulmate Coffee tarafından belirlenmektedir. Soulmate Coffee Mobil dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye’ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir.
 1. Ödeme sırasında, ödemeniz farklı nedenlerden dolayı onaylanmayabilir. Limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kullanım tarihinin geçmesi, güvenlik kodunun yanlış ya da eksik girilmesi, onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı ihbarlı kart olması gibi hallerde Kredi Kartından “provizyon alınamadı’’ mesajı alınması bahis konusu olabilir. Ödeme onayının başarısız olduğu, tamamlanmadığı anlamına gelen böyle bir mesaj alınması halinde Üye’ye; kart bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadan ilgili banka ile bağlantı kurması önerilir. Üye, ödemenin herhangi bir sebeple onaylanmaması, yasa dışı kart kullanımı ve Üye ile Üyenin Kredi Kartı kullandığı bankanın arasındaki kredi ilişkisinden dolayı Soulmate Coffee’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.
KİŞİSEL VERİLER, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Program süresince kendisi tarafından sağlanan yahut Uygulama kullanımı esnasında sair yolla elde edilen ad, soyadı, adres, telefon numarası, kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta adresi dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin kişisel veri yahut hassas kişisel verileri de içerebileceğini bildiğini, bu verilere ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. ve 11. maddeleri kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Türkiye’de veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde ve ilgili mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi ile ilgili olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Kullanıcının talep etmesi durumunda Üyelik Bilgileri ve Uygulama promosyonları mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak Soulmate Coffee Mobil tarafından silinecektir. Soulmate Coffee Mobil Uygulamasının kişisel verilerin korunması konusundaki değişiklik ve politikalarını www.soulmate.com.tr/soulaplikasyon İnternet Sitesi/Uygulama bildirimleri aracılığı ile Üyelere duyuracaktır.
 1. Üye, Kredi Kartı verilerinin Program süresince Soulmate Coffee tarafından saklanmadığını, bu kapsamda Soulmate Coffee Mobil Uygulama Program İşbirlikçileri’nin hiçbir fiilini taahhüt etmediğini yahut bunlara ilişkin sarih yahut zımni hiçbir garanti vermediğini kabul eder.
 1. Üyelik Bilgileri ile ilgili bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme işlemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin verilen iznin geri alınması ve/veya Üyelik Bilgileri ile ilgili bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme işlemlerini talep etmek için www.soulmate.com.tr/soulaplikasyon adresinden gerekli bilgi alınacaktır.
 1. Üye, Soulmate Coffee Mobil Uygulamasının kişisel verilerinin korunması hususunda sorumluluğunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen hükümler ile sınırlı olduğunu Kartın/Uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, Soulmate Coffee diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal üyeliği iptal etme ve üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, Üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, Üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye’ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
 1. Uygulamanın tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aittir. Aksi belirtilmedikçe, Uygulamada yer alan logo, marka, isim, alan adı, etkinlik sayfası ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyelere, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Uygulamaya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz.
 1. CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Uygulumaya yönelik her türlü taahhüdü işbu Sözleşme ile sınırlı olup, bu Sözleşme’de yazılanlar haricinde, Uygulama yahut Program’ın başarısı, hatasızlığı, devamlılığı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sarih yahut zımni hiçbir taahhüt vermemiştir.
3.Uygulama kullanımı ve Program süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Soulmate Coffee Mobil Uygulaması kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
 1. Uyuşmazlık halinde CADOSA GRUP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ticari defterleri ve kayıtları kesin delil oluşturur; ayrıca uyuşmalıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarıda maddeler halinde belirtilen Soulmate Coffee Mobil Uygulama kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
ÜYELERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Sayın Üye/İlgili Kişi;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan “EGEMENLİK MAH. 6093 SOK. NO:14 BORNOVA /İZMİR” adresinde mukim CADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Soulmate Coffee” veya “Şirket”)  olarak;, ad, soyad, telefon, kredi kartı bilgileri ve e-mail adresi tipindeki kişisel verileriniz;
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Satış Konusu Ürünün Müşteri’ye Teslim Edilmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Operasyonel Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri’nin İndirim ve Kampanyalardan Yararlandırılması ve Bilgilendirilmesi,
 • Satış ve/veya Reklam Konusu Ürünün Hedef Kitlesinin Belirlenmesi
Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f bendinde yer alan İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak fiziki ve elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir Soulmate Coffee tarafından alınmakla birlikte, kişisel verileriniz Soulmate Coffee’nin vekalet vermiş olduğu avukatlara, denetim görevini ifa eden resmi/özel kişi ve kurumlara, şirket hissedarlarına, yönetim kurulu üyelerine ve şirket içerisindeki ilgili birim yöneticisi ve personellerine, Soulmate Coffee franchise alanlarına, ORİON POS SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ’ye, PayTr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye, S4IN Yazılım A.Ş., Hetzner Online Gmbh Gunzenhausen’a aktarılmaktadır.  Soulmate Coffee bünyesinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenen ve toplanan kişisel verileriniz adli yargı makamlarına taşınmış uyuşmazlık halleri saklı kalmak üzere 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun ve 6502 Sayılı Kanun uyarınca hukuki ilişkinin sona erdiği tarihi takip eden 10 yıllık süre boyunca tutulacaktır.
Dilediğiniz zaman Soulmate Coffee’ye başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği 5. Madde uyarınca hazırlanan bir başvuru forumunu ıslak imzalı şekilde “EGEMENLİK MAH. 6093 SOK. NO:14 BORNOVA /İZMİR” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda oluşturduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak destek@soulmate.com.tr adresine iletebilirsiniz. Soulmate Coffee, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Soulmate Coffee tarafından reddedilecektir.
CADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN
 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Sayın İlgili;
“EGEMENLİK MAH. 6093 SOK. NO:14 BORNOVA /İZMİR” adresinde mukim CADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (VKN:1960722887) (“Soulmate Coffee” veya “Şirket”) olarak; ad, soy ad ile e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;
 • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi ve pazarlama analiz çalışmaları,
Amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici çağrı, SMS veya e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve iletişim koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan hukuki sebep istisnalarına ile 8/1 ve 9/1 fıkrası-açık rızanızın bulunması uyarınca veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; Soulmate Coffee grup şirketleri/iştirak ve/veya ortaklarına, veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda ise ilgili hizmetin sağlandığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarılabilecek bundan başka Şirket bünyesindeki yetkili çalışanlar ve yöneticileri tarafından işlenecektir.
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” m.11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirket’e iletebilirsiniz.
 
AÇIK RIZA BEYANI
Elden teslim almış bulunduğum “Ticari Elektronik İleti Gönderim Süreçlerine İlişkinKişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ilgili kişisel verilerimin; FIRAT tarafından Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde ilgili alıcı gruplarına aktarılmasına ve işlenmesine yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Bu kapsamda; aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta, SMS veya çağrı aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurtiçine aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına;
🗹 Açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.